Прикажан е еден резултат

Графички услуги, дизајн и доработка

Графички дизајн

Осмислување на дизајн за брендирање

Земање на мерка и димензионирање

Посета на локација, земање на мерка и димензионирање на фајлови за печатење за брендирање на излози, возила, преградни кацеларии од плексиглас

стручен совет

За начин на печатење према потребите, матерјали за печатење и соодветност на матерјалите према бараниот дизајн и намена

Катирање-Сечење на зунд

Сечење во форма на пвц фолија, хартија, картон, форекс

Ламинирање

Топла и ладна ламинација или заштита од УВ

Доработка на печатен матерјал, церадни и меш платна

-спирализирање, ламинација , ќошкање, биг, подрабување и поставување на алки

Дополнителни графички услуги, дизајн и доработка

Графички дизајн и подготовка на фајлови за печатење