Брендирање на излози во Промедиа

-брендирање со ПВЦ фолија

-брендирање со перфорирана фолија

-брендирање со пескарена фолија