Големи формати

Постер

alt-tekst

- Постери во сите формати:

Б2(0,7х0,5)

Б1(1х0,7)

до ширина од 1,5м

на 170гр хартијанаменети за надворешна и внатрешна употреба

- CityLight Постери 

останати услуги побарај цена